انواع خدمات قابل اجرا بدون دمونتاژ و توقف دستگاه:

1- رفع کمپرس و بخار روغن موتور

2- رفع قفل شدگی و عدم آبندی رینگ های سیلندر، و نرم تر شدن کارکرد رینگ ها

3- رفع کثیفی و لرزش توربوشارژ و جلوگیری از سوختن آن

4- بازسازی قطعات داخلی موتورها و گیربکس، رینگ و سیلندر، هیدرولیک و سیستم سوخت رسانی

+ نوشته شده توسط در 93/10/01 و ساعت 14:41 |
تهران: ابتدای کارگر شمالی - کوچه رستم - پلاک 15

همراه: 09188660784

Email: novinnetmachine@gmail.com

کارشناس و مشاور فنی: آقای مهرداد حسنی

+ نوشته شده توسط در 93/09/23 و ساعت 14:49 |